Sdílení jízdních kol podporou cyklodopravy v Kuřimi

Jak zlepšit přepravu uvnitř města bez použití motorových vozidel a nezávisle na jízdních řádech? V Kuřimi povedlo nastartovat projekt sdílených kol. Kolik oxidu uhličitého z výfukových plynů se projektem ušetří? 

Za první tři měsíce bylo více než čtyři tisíce výpůjček. Nejčastější vzdálenost výpůjček je přibližně jeden kilometr. Pokud by tito uživatelé sdílených kol sedli do auta, vyprodukovaly by jejich spalovací motory odhadem 846 tisíc kilogramů oxidu uhličitého. Výpůjčky přitom mají denně poměrně stabilní počty uživatelů a uvidíme, zda to potvrdí i následující měsíce. Za srpen využití kol mírně zpomalilo (875 výpůjček), z důvodu menšího počtu dostupných kol, někteár kola byla odvezena na opravu. Monitorujeme totiž výskyty vandalismu na kolech, který se opakuje v určitých lokalitách.  

Rádi budeme tyto formy mobility podporovat, pokud o ně nadále bude zájem. Sdílení jízdních kol ale není jedinou podporou cyklodopravy v Kuřimi – od budování cyklostezek až po rozmísťování přístřešků, stojanů na kola nebo cykloboxů. Výhodou tohoto projektu je, že ze startu nebyly nutné žádné investiční prostředky. Pilotní projekt, který jsme připravovali s kolegy ve vedení města za KOL/STAN, zejména s místostarostou Honzou Vlčkem, je omezen na šest měsíců. Hodláme ho po půlroce vyhodnotit, ale první čísla jsou pozitivní a zdá se, že využívání služby vytyčené cíle splní.

Město navázalo smluvní spolupráci s firmou, která provozuje službu půjčování jízdních kol, a dohodli jsme se na podmínkách. V ulicích města se tak objevila třicítka kol, které lze pro jízdu do 15 minut bezplatně využít (poté 24 korun za každých dalších 30 minut jízdy). Od 20. dubna 2022 tak běží pilotní provoz sdílení jízdních kol primárně na území města Kuřimi, ale také s rozšířením do sousedních obcí Moravské Knínice a Lipůvka.  

Projekt sdílení kol je založen na platbě ze strany uživatelů kol, ale podobně jako v jiných městech předpokládá příspěvek města na částečné krytí nákladů projektu jako podpora ekologické mobility po městě. Se starosty zmíněných obcí jsme se dohodli na participaci v nákladech celého projektu. 

Celkem funguje 17 stanic. Jsou to virtuální body na mapě (stanice mohou, ale nemusí být vybaveny stojany), kde se kola dají vrátit tak, aby se udržel ve městě pořádek. Stanice byly vybrány tak, aby se propojily nejdůležitější body ve městě (školy, dopravní uzly, náměstí, firmy apod.).

Co je to „bike sharing“?

Sdílení jízdních kol (bike sharing) je moderní metoda udržitelné a zdravé městské mobility. Systém funguje tak, že si na jednom místě kolo půjčíte a na druhém ho můžete vrátit. Nejčastěji se počítá s půjčováním kol na kratší vzdálenosti. 

Jak to funguje?

Startovací podmínky půlročního pilotního provozu jsou nastaveny tak, že uživatelé budou moci díky příspěvku města využít půjčené kolo na 15 minut zdarma. Každou delší výpůjčku si hradí uživatelé sami. Firma Nextbike, jejíž výběr byl založen zejména na referencích z jiných českých měst, se stará o servis kol a jejich rebalancování v rámci jednotlivých stanic. 

Kola jsou vybaveny GPS modulem, který nám v průběhu i po ukončení pilotu umožní vyhodnotit časté trasy jízd, nejvytíženější místa výpůjček a další data, které můžeme využít pro další rozvoj cyklistické infrastruktury ve městě. Výpůjčky kol by měly sloužit k denní přepravě, například do práce, do školy, za nákupy apod. 

Kdo je uživatel této služby?

Uživatelem může být kdokoli se založeným účtem v jednoduché aplikaci. Typický uživatel přitom obvykle není pravidelným cyklistou, který k přesunům po městě již běžně používal své vlastní jízdní kolo. Ambicí projektu je posadit na kolo spíše takového obyvatele města, který k přesunům používal auto, které však obtížně parkuje, nebo třeba obyvatele, který vlastní kolo nepoužívá nebo ani nemá, protože se v bytě obtížně skladuje. 

Jak to bude od října?

Do pilotu jsme si stanovili cíle, které po uplynutí půlročního období vyhodnotíme a rozhodneme se, zda v projektu pokračovat. Zatím vše nasvědčuje tomu, že o sdílená kola je takový zájem, že dává smysl pokračovat. Data z projektu navíc mohou být zapracována do generelu dopravy a pomoci k dalšímu rozvoji cyklotras a cyklostezek po městě.

Petr Ondrášek