Kdo jsme

Umíme spojovat lidi pro dobrou věc >>>

Spojujeme lidi, kteří se zajímají o věci veřejné v naše městě dlouhodobě, ne jenom v době před volbami. Naše kandidáty máte na očích. Jsou to předsedové spolků a další aktivní občané, které nejlépe prezentují výsledky jejich práce pro naše město. 

Nekandidujeme za žádné hnutí či politickou stranu. My kandidujeme za náš program. Jsme za otevřený, kritický i sebekritický přístup k řešení všech problémů. Máme své město rádi, vidíme jeho nedostatky a chceme se podílet na jejich řešení. Víme, jak na to.

Jsme jediné nestranické sdružení místních obyvatel – Kuřimáků. Jsme KUŘIMÁCI – SDRUŽENÍ PRO KUŘIM.

Staráme se o zdravý rozvoj města >>>

Osm let jsme ve vedení města a výrazně spoluvytváříme jeho tvář. Ne na všem se s naším koaličním partnerem shodneme, ale co jsme slíbili, to plníme. Usilujeme o zdravý rozvoj města a jeho vybavenost, převzali jsme odpovědnost za životní prostředí, odpadové hospodářství, školství, sport a významné investice města. 

Máme zkušenosti, jak pomáhat rozhýbat správné věci dopředu, udržujeme přehled o potřebách města a jeho finančních možnostech. Zastupitele, kteří slíbí cokoliv, ale neudělají pro to nic, najdete asi v každém městě. U nás takoví nemají místo. Investice města pečlivě plánujeme, veřejně projednáváme a výsledky jsou vidět. Nenecháváme se však unést úspěchy a čekají nás nové výzvy. Naší prioritou je nadále finančně zdravé a otevřeně komunikující město. Kuřim je náš domov.

Děkujeme za podporu >>>

Jsme jediné sdružení nezávislých, které kandiduje vedle politických stran a hnutí, ale s podporou Kuřimáků. Na rozdíl od politických stran je zákonnou povinností pro sdružení nezávislých kandidátů získat sedm stovek podpisů občanů. Podařilo se nám shromáždit 1065 podpisů, díky vám můžeme znovu usilovat také o vaše hlasy ve volbách.

V uplynulých komunálních volbách jsme získali druhý nejsilnější výsledek (18 %) a věříme, že ve spolupráci s partnerem KOL/STAN pomáháme tomu, že naše město jde správným směrem. Děkujeme vám za podpisy na petice za kandidátku KUŘIMÁCI – SDRUŽENÍ PRO KUŘIM.Prohlášení: na tuto stránku je zacílena reklamní kampaň, zadatelem reklamy je Petr Ondrášek; zpracovatel reklamy: Tomáš Knirsch, IČ: 10746978.