Vzhůru na kolo. Cyklostezka na Lipůvku dokončena

Nová cyklostezka na Lipůvku začala sloužit cyklistům, které konečně odkloní z frekventované Svitavské silnice R43 známé jako „silnice smrti“. Zbrusu nová asfaltová cyklostezka má pro cyklisty příjemně zvlněný profil a je v převážné části využitelná také pro příznivce kolečkových bruslí.

Obce Kuřim a Lipůvku spojí nová cyklostezka, která byla vysoutěžena a realizována v celkové hodnotě 27,6 mil korun. Z toho 90 % uznatelných nákladů stavby činila evropská dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jde o společnou investiční akci s obcí Lipůvka, přičemž každá z obcí financovala část stavby, která je na jeho katastru. Celkové financování z rozpočtu města bylo 6 miliónů korun.

V červenci roku 2018 vyhrála tendr na tuto veřejnou zakázku společnost Eurovia, která podala nejnižší nabídku a převážnou část stavby realizovala ještě do konce roku 2018, ale kolaudace se stavba dočkala teprve v roce 2019.

Cyklostezka mimo jiné spojuje také základní školy Tyršova a Komenského, neboť jde od ulice Nerudova tunelem pod tratí přes ulici Havlíčkova, kde pod Zárubou vede okolo areálu Komendy. Následně se napojuje na ulici Na zahrádkách okolo Kauflandu, kde křižuje ulici Legionářskou a odkud je možnost pokračovat k areálu Wellness Kuřim a dál do průmyslové zóny nebo  přes hlavní pokračuje ulicí U Stadionu. Tak pak vede zadem okolo průmyslového areálu a věznice směrem do polí k obci Lipůvka. Profil je mírně zvlněný, ale jediné větší stoupání je při cestě z Kuřimi před obcí Lipůvka, kde je přibližně 50 metrů převýšení.

Jedná se částečně o cyklotrasu po stávajících místních komunikacích v Kuřimi a o cyklostezku, která bude vedena v krátkém úseku v přidruženém dopravním prostoru místní komunikace a v převážné délce jako samostatná cyklostezka. Cyklostezka je dvoupruhová obousměrná cyklostezka se šířkou zpevnění 2,5 – 3,75 metrů. Délky komunikací jsou u cyklostezky 4600 m a cyklotrasa 2380 m.

Petr Ondrášek