Do školy na kole? Na Jungmannce žádný problém

Nový přístřešek pro kola se na Jungmannce osvědčil. Na škole byla stavba krytého stání na kola realizována v důsledku dopravních úprav a jako reakce na četná přání rodičů zdejších žáků.

Zafungoval, když se výrazně zvýšil počet dětí, které k cestě do školy využívají kola nebo koloběžky. Zpravidla byl téměř zaplněný, což je dobrá zpráva.

Nezbývá než doufat, že se po skončení protiepidemických opatření znovu naplní a s ním také naše školní budovy. Na návrat žáků v následujících týdnech se chystá překvapení v podobě osazení přilehlého prostoru o dva nové stromy.

Petr Ondrášek