Zklidnění dopravy a nové cyklostezky pro Kuřim

Dopravní zátěž města je nadále největším problémem Kuřim. Mnoho dobrého se nám ale už povedlo. Máme nové cyklostezky, vzniká nový dopravní terminál se zastřešenými zastávkami a dokončujeme opravu druhého hlavního tahu přes město. Co chystáme za sdružení KUŘIMÁCI – SDRUŽENÍ PRO KUŘIM v oblasti dopravy?

Minimalizace negativních dopadů příprav R43 na život v Kuřimi je nadále mezi našimi prioritami, přestože rozhodování o obchvatu leží na státu. Prosazujeme kroky, které povedou k co nejširší shodě a budou mít minimální negativní vliv na všechny obyvatele Kuřimi, v maximální míře budou vyhovovat jejich potřebám a konečně vyřeší problematickou dopravu přes město. Položením nového povrchu na oba hlavní tahy ulic Tyršova/Tišnovská a Legionářská se snížila hladina hluku. Vznikla bezpečnější místa pro přecházení chodců. Zásadní zklidnění dopravy umožní ale až státem vybudovaný obchvat města, který je však stále v nedohlednu.

O to důležitější je vytvoření nové mimoúrovňové křižovatky, které je klíčové pro bezpečnost obyvatel Podlesí, zvláště při rostoucím objemu vozidel na frekventované silnici. Nekonečné minuty čekání kvůli napojení do proudu aut mířících po silnici první třídy I/43 tak v příštích letech mohou být konečně minulostí. 

Zklidňování dopravy je dlouhodobým úkolem, ke kterému chceme s rozumem přispívat. Je třeba vždy zvážit, zda dané opatření přinese efekt za přiměřené prostředky. Zklidnění dopravy na místních komunikacích přispívají i zpomalovací prahy. Nechceme je ale stavět na každém rohu, vždy pro to musí být vážný důvod, jako je častý výskyt pohybu dětí. Souhlasíme se zavedením statického radaru na měření rychlosti, ale pouze tam, kde to dává smysl, z uvažovaných míst lze uvést spolupráci s ostatními obcemi – zejména Česká a Jinačovice. Radary nechápeme jako automat na peníze do městského rozpočtu, ale nástroj především ke zvýšení bezpečnosti provozu.

Rozšiřování parkovacích kapacit nadále podporujeme - už plánovanou výstavbou parkovišť například v lokalitách Nádražní (za Albertem), Bezručova (k ul. Na Zahrádkách), v rámci stavby nového dopravního terminálu u nádraží, dále pak v rámci náměstí Osvobození nebo dále při chystaných revitalizacích sídlišť Nádražní, Na Královkách a na Brněnské. Podporovali jsme i menší akce, kterými lze nacházet i nové parkovací příležitosti jako je kontrola oprávněnosti rezervovaných stání, která přinesla další nedůvodně blokovaná místa. Zpřehlednění toho, kde je možné zaparkovat, pomůže zjednosměrnění některých ulic.

Stále vyšší priortou je podpora hromadné dopravy. Plánujeme nadále dotovat z rozpočtu navýšení počtu autobusových spojů, které pomáhají s vnitroměstskou dopravou. Po opravě vlakového stanice přichází na řadu budování nového autobusového terminálu, který přinese nové zastřešené zastávky a velké parkoviště pro přestup na hromadnou dopravu.

Chceme pokračovat v podpoře cyklodopravy a budování cyklostezek. V uplynulých letech se povedlo dokončit cyklostezku směrem na Lipůvku a konečně dotáhnout dlouhé roky žádaný směr na Moravské Knínice. Nově se podařilo projektovou přípravou najít trasování cyklostezek na Brno a další úsilí je nyní třeba věnovat také ve spolupráci s dalšími obcemi právě cyklostezce na Brno přes Českou nebo na Jinačovice. Podporujeme budování cyklopruhů tam, kde to šířka prostoru umožňuje, jako v případě nově budované komunikace do Záhoří.

  

Myslíme na další podporu cyklistiky (přístřešky na kola, cykloboxy) a údržbu stávajících (neasfaltových) tras, které slouží pravověrným bikerům či běžným cyklistům k dennímu pohybu do Brna za prací. Hodláme také vyhodnotit nastartovaný projekt sdílených kol po městě a budeme tyto formy mobility rádi podporovat, pokud o ně nadále bude zájem uživatelů.

Za koaliční spolupráci v minulém volebním období děkujeme kolegům z Kuřimské občanské ligy. 

  

16. 9. 2022, Petr Ondrášek

 

Kam dál?