O čem tyhle volby jsou? Žádná opozice ani levice a ANO ne

V čem budou jiné, než všechny minulé? O čem mohou tyto volby rozhodnout? Dozvíme se jasně, co kdo chce a nechce, anebo jen odtušíme „kdo s kým a proti komu“? 

Autorem komentáře je David Holman, kdysi zakládající šéfredaktor Zlobice, nyní aktivní podporovatel a kandidát volebního sdružení Kuřimáci. Z toho ovšem, jak sám zdůrazňuje, plyne i toto: „že by i laskavý čtenář měl poněkud zpozornět a zostražitět, neboť nejsem nezávislým publicistou, nýbrž publikujícím nezávislým.“ J

Žádná opozice, žádná levice a ANO ne

Poprvé v Kuřimi kandidují jen 4 uskupení (před čtyřmi lety jich bylo dvakrát více, před osmi dokonce deset). Tři z nich reprezentují vládní strany (ODS, KDU-ČSL a STAN), čtvrtou je tradiční nezávislé uskupení KUŘIMÁCI – sdružení pro Kuřim, které jediné jde do voleb bez vazby na politické strany, tudíž muselo sbírat podpisy.

Politické strany, které ve „velké politice“ zastupují levicově laděné voliče, to v Kuřimi (protentokrát) zabalili, resp. to nerozbalí. ČSSD dokonce již podruhé po sobě. Pro levicové voliče to není dobrá zpráva. V těžkých dobách (a ty se obecně očekávají) se obvykle levice o slovo hlásí, nikoli že se jej dobrovolně vzdává. Místním sociálním demokratům ale vysály veškeré síly trampoty z předminulého volebního období, komunisté zase pozbyli energii svého lídra, Jana Hermana, který „to vždycky dal nějak dohromady“.

Jakkoliv se říkává, že volby do zastupitelstva jsou víc o lidech, než o stranách, rezignaci levicových stran v Kuřimi hodně napomohl neúspěch ČSSD a KSČM v parlamentních volbách a odliv příznivců. Podle politologů hlavně k ANO. To, coby politické hnutí s aktuálně nejvyšší podporou v celostátních průzkumech, v Kuřimi kandidátku do voleb vůbec nesestaví. Lídr ANO v minulých volbách, místostarosta Jan Vlček, hnutí opustil a kandiduje na starostově kandidátce, s podporou hnutí STAN, která vystupuje pod názvem Kuřimská občanská liga.

Čtveřice volebních stran se tedy bude ucházet nejen o hlasy svých tradičních voličů a prvovoličů, ale tentokrát, více než kdy jindy, také o hlasy početného voličstva ANO a levice. Sečteno a podtrženo: ve vzduchu visí i těch 11 583 hlasů, které v minulých volbách voliči přidělili kandidátům nyní nekandidujících stran. Půjdou volit? Komu asi předají svou důvěru? To teď s určitostí neví asi ani oni sami.  Jedno ale jisté je, že oproti předchozím dvěma volbám, kdy se 17 „židlí“ v zastupitelstvu rozdělovalo vždy mezi 6 zvolených stran, letos si mandáty rozdělí nejvýše 4 strany.

Z výše uvedeného se zdá, že s budoucím vítězem voleb, ať už jim bude kdokoliv, je výrazně vyšší šance na zvolení i u těch kandidátů, kteří do voleb jdou s nižším pořadovým číslem. Do zastupitelstva se tak více než kdy jindy mohou tentokrát dostat i lidé, kteří se zvolením vůbec nepočítali a svojí kandidaturou jen chtěli „vyjádřit podporu své volební straně“.

V dalším příspěvku se pokusím z postupně již zveřejňovaných programů vyčíst to, s čím jdou kandidující volební strany do voleb a především: čím se od sebe liší. Ze zápisů z jednání orgánů města pak i to, co vlastně prosazovaly v průběhu tohoto volebního období. Snad to trochu podpoří diskusi a výměnu názorů. A tu Kuřim potřebuje, jako sůl.

30. 8. 2022, David Holman