Zelené střechy pomáhají proti oteplování škol

Nové výukové kapacity na Základní škole Kuřim - Jungmannova byly dokončeny realizacemi zelených střech. V horkých letních měsících tak rostoucí sukulenty pomáhají snižovat teplotu a udržovat vláhu v blízkosti oken rozpálené budovy.

Nápad nepřišel nahodile, ani nejde o první ani poslední realizaci v našem městě na školních budovách. Jde o koncepční opatření, která by měla pomoci lépe nakládat s dešťovými vodami v rámci modrozelené adaptační strategie na klimatickou změnu Kuřimska. Kromě zadržování vody budou bránit přehřívání budov a mohly by nést také estetickou funkci.

Na střechu je položena geotextilie a následně drenážní a filtrační fólie, které drží vodu pro kořínky rostlin. Nahoru pak je nasypána vrstva pět centimetrů substrátu. Zhotovitel poskytuje na dodávku pětiletou záruku, po kterou bude zelené střechy na škole udržovat.

Zelený koberec zde vytvoří převážně suchomilné byliny, které tvoří především šest druhů rozchodníků a ty jsou doplněné dosevem travin odolných vůči suchu. Škola bude zajišťovat pouze základní běžnou údržbu a netřeba se obávat, že by na to zapomněla, neboť tyto střechy zůstávají celoročně na očích a doufáme, že děti a učitele občas potěší, jak jim pohled ze školy rozkvete.

Další zelené střechy městskách budov budou následovat. V letošním roce připravujeme projektovou dokumentaci pro rekonstrukci střechy na budovu mateřské školy Brněnská, kde by zelené koberce měly pokrýt celou střešní plochu školky. Tato dokumentace by měla být hotová v září a by by možné požádat o podporu z programu SFŽP, která by projektu měla pomoci dotací 85 % uznatelných nákladů. Realizace by měla být zahrnuta do plánu investic v roce 2023.

Vegetace zelené střechy mimo jiné zadržuje vodu, má tepelně izolační funkci, čímž snižuje náklady na chlazení a vytápění budov, ukládá CO2 a zachycuje škodlivé látky v ovzduší. Řadu těchto užitků lze finančně vyjádřit a porovnat tak přínosy zelených střech s náklady na jejich realizaci a údržbu. 

Do podobných projektů se mohou pustit také majitelé domů v soukromém vlastnictví. Začaly platit nové podmínky programu Nová zelená úsporám, ze kterého je možné podpořit výstavbu zelených střech. Jaká je podpora zelených střech na rodinných a bytových domech a na jaké projekty je možné podporu získat, najdete na webu Státního fondu životního prostředí ČR.

30. 7. 2022, Petr Ondrášek