Zelená se Kuřim. Jak oživit park u nádraží?

S přicházející zimou nastává období vegetačního klidu. Utichají práce na rozvoji a údržbě městské zeleně. Poslední letošní zahradnické práce proběhly výsadbou nové linie javorů u víceúčelového hřiště na Dílech nebo výsadbou trvalkových záhonů u kuřimského wellness.

Zelené město – těmito slovy hodnotí Kuřim návštěvy, které přijíždí z jiných měst nebo třeba ze zahraničních partnerských měst. Péče o stávající zeleň je pro nás už samozřejmostí a navíc každý rok přidává město Kuřim novou zeleň. Je každodenní součástí našeho života ve městě. Udržuje příznivé mikroklima a pomáhá čistit ovzduší od prašnosti, zejména nebezpečných pevných částic.

Je to ale dostatečné v době, kdy čelíme problému oteplování měst? Nebo se někomu zdá vynaložené úsilí a prostředky naopak příliš vysoké? Oba názory mají své zastánce. Ve srovnání s městy srovnatelné velikosti jsou totiž náklady vynaložené na zeleň v posledních letech poměrně vysoké. Jen pro představu, výdaje na údržbu městské zeleně dosahují v posledních letech každoročně okolo pěti miliónů korun.

Konkrétně, v roce 2018 byly náklady ve výši 4 milióny 933 tisíc, v roce 2019 byly 4 milióny 563 tisíc a v roce 2020 se plnění skutečných nákladů blíží schválenému rozpočtu ve výši 5,5 mil. korun. Udržet stávající kvalitu péče bude výzvou, neboť přichází doba úspor. Obec se v příštím roce bude muset vypořádat s očekávaným poklesem příjmů v řádu několika desítek miliónů korun.

Město má samozřejmě na zeleň i nepřímý vliv. Role obcí pro zachování zeleně je také zásadní v době rostoucí urbanizace měst, ale tam může být město úspěšné jen do určité míry. Je třeba ale vždy jednat s malými stavebníky i většími investory o náhradních výsadbách nebo jiných formách kompenzací zelených ploch. Vlastní obnova veřejných prostranství a rozvoj zelených ploch jsou však prakticky trvalou a samozřejmou agendou radnice. A výsledky jsou vidět.

Zajímavým přírůstkem zeleně z poslední doby jsou záhony u velkého parkoviště ve sportovním areálu, kde byly výsadby stromů a trvalek realizovány poprvé s kapénkovými závlahami a zásobou podzemní akumulace dešťové vody.

Nejviditelnějším přírůstkem zeleně je velmi oblíbený park Čs. letců na ulici Havlíčkova. Obě aktivity byly samostatnou investiční akcí, ale připočítat lze také desítky menších počinů, které jsou běžnou činností služeb města pro zachování kvality parků, hřišť, vycházkových tras a venkovních komunitních prostor.

Listopadové počasí sice nebylo ideální pro sázení stromů a zahradnické práce, ale čekat na slunečné dny už nebylo možné. A tak zahradníci i na konci roku pokračovali ve výsadbách zeleně nehledě na déšť. Stromy musely do země.

Na Dílech k šesti dříve vysazeným javorům přibylo pět nových javorů, aby u víceúčelového hřiště vytvořily novou linii na spodní hraně u Mozovského potoka.

Před zimou jsou také trvalky připraveny se „ubytovat“ k přezimování, aby kuřimské ulice znovu provoněly s příchodem příštího jara.

Město kromě této běžné údržby osazuje veřejná prostranství novou zelení při každé své investiční akci a bude tomu stejně i nadále. Příští rok tak bude hlavním úkolem obnova zelených pásů v návaznosti na nové chodníky rekonstruované  ulice Legionářská.

Pokud to dovolí vývoj městského rozpočtu (v závislosti na změnách rozpočtového určení daní), je připravována k realizaci také velká revitalizace parku u nádraží, a to v souvislosti s další rozsáhlou stavbou dopravního terminálu.

Park u nádraží by v budoucnu měl představovat bránu do města při příchodu od vlaku či autobusu, jak upravuje studie zpracovaná Ing. Wagnerovou. Změna umístění přechodu pro chodce nově navede návštěvníky na chodník procházející parkem.

V okraji parkové plochy jsou sice krásné a velmi zajímavé stromy, které budou zachovány, ale stav některých jiných dožívajících dřevin je nevyhovující. Zejména středová část nádražního parku, která dnes k návštěvě příliš neláká,  proto by měla projít nejen dosadbou nových dřevin, ale zpřehledněním linií nových cest.

Práce je před námi stále dost, což ovšem zavdává slibné vyhlídky, že Kuřim zůstane v jeho těsném obklopení zalesněných kopců i nadále zeleným městem příjemným k životu.

Petr Ondrášek