Zápisy do škol proběhly bez osobní účasti dětí

Jak letos probíhaly zápisy do kuřimských základních škol? Vše šlo administrativně hladce, jenom se nelze ubránit dojmu, že poněkud zvláštně bez samotné účasti dětí. Celkem základní školy od září 2020 otevřou šest tříd prvňáčků.

Rada města z důvodu režimu preventivních koronavirových opatření zrušila původně plánované termíny a zvolila nová pravidla pro podání přihlášek do škol bez osobního kontaktu - elektronicky, poštou nebo osobně do schránky do školy.

Zápisy do základních škol jsou ve fázi, kdy školy mají zpracovány všechny přihlášky, některá správní řízení jsou ještě v procesu (z důvodu odkladů školní docházky), ale je zřejmé, kolik tříd školy naplní.

Nejvíce dětí je letos zapsáno na Jungmannku, která otevře 3 první třídy. Zapsáno je 76 dětí, z toho 6 odkladů, a škola by tak mohla mít třídy naplněné po 24 dětech. Nashromáždilo se, že v loňském roce, kdy Jungmannka měla nakonec jenom 55 zapsaných dětí na dvě první třídy, neboť na této škole byl mimořádně vysoký počet odkladů (23), které dorazily do školy znovu letos.

Kde je letos naopak méně dětí než vloni, je Tyršovka, kde vloni bylo odkladů málo (7) a bylo 67 přijatých dětí na 3 třídy, zatímco letos 52 dětí, z toho bude zřejmě 9 odkladů, což resultuje na 43 zapsaných dětí, tedy ideální stav pro dvě první třídy s počtem nad 20 dětí.

Zápisy proběhly také na třetí kuřimské základce, základní škole Divizna, kde je zapsáno 8 prvňáků, což vyjde na jednu malotřídku. Soukromá škola sídlící na kuřimském zámku se tak znovu rozroste.

Motivační část, která je zaměřena na seznámení dětí se školním prostředím, se snad uskuteční na školách později, podle vývoje ukončení mimořádných epidemiologických opatření. Kdy nastane návrat do normálního života, na to všichni těšíme. 

Petr Ondrášek