Zamířeno na sportovní střelbu: střelnice dokončena

Ziskem kolaudačního rozhodnutí, konečně včetně akustického měření, můžeme uzavřít další investici města do sportovišť. Střelnice, kterou najdete (nebo uslyšíte) v Kuřimi na ulici Pod vinohrady, prošla zdárně nezbytnou rekonstrukcí.

Sportovní střelba má v Kuřimi velmi dlouhou tradici opředenou řadou mezinárodních titulů a medailových úspěchů. Klub vychoval řadu reprezentantek a reprezentantů, počínaje zesnulým olympionikem Liborem Tesařem, který byl držitelem řady medailí z MS a ME, až po jeho současníka Karla Borůvku, mistra Evropy, státního reprezentanta ČSSR a mistra sportu, který se dodnes s nasazením sobě vlastním věnuje v kuřimském klubu mládeži, se kterou také sbírá vavříny. Mezi aktivními dospělými jsou stále mezinárodně úspěšnými střelci Vít Helán, Ivo Šoustar nebo Jiří Jedlička, kteří se nepřehlédnutelně umísťují v anketách mezi nejlepšími sportovci města Kuřimi.

Cesta k úspěchům začíná ale u mládeže a vede přes poctivou přípravu. V zimních měsících tréninky mládeže probíhají v pondělky, středy a pátky na střelnici Sportovního centra mládeže v Brně na ulici Hybešova v Brně. Jejich domovské sportoviště, které je v majetku města, ale zatím došlo do konce významné přestavby a po skončení halové sezóny znovu ožije sportovní střelbou kuřimských střelců.

Po více než roce od demolice dřívějšího stařičkého dřevěného přístřešku střelnice je postavená nová budova na silném betonovém základu. Je v souladu s přísnějšími bezpečnostními předpisy. Vedle 25-metrové střelnice je opravená padesátka, provedena sanace odtěžené skály, byly provedeny práce na srovnání terénu výstřelného prostoru, umístěno zařízení do terčových prostorů a zbudována nová opěrná zeď v přední části pozemku.

Investiční náklady původně plánované ve výši 3,6 miliónu korun byly z důvodu úprav projektu rozpočtově navýšeny na 4,3 miliónu korun (z toho totiž 400 tisíc stála sanace skály, která ve výstřelném prostoru hrozila sesuvem). Sportoviště město chystá nadále nechat provozovat střeleckým klubem SSK Kuřim pro účely sportovní střelby. Sami členové se podílí brigádnicky na jeho pravidelné údržbě. Přejeme kuřimským střelcům, ať jim pomůže zachovat zdravý zápal a radost z tohoto tradičního olympijského sportu.

Petr Ondrášek