Zahájena stavba odborných učeben na ZŠ Tyršova

Vybudování nových odborných učeben, lepší konektivita školy a zajištění bezbariérovosti budovy je cílem stavebních prací, které byly zahájeny od pondělí 23. září 2019 na ZŠ Tyršova. Výuka ani provoz školy tím dosud není omezen. Požadavkem ze strany zhotovitele stavby je prodloužení doby podzimních prázdnin o dva dny ředitelského volna, o kterém jsou rodiče a další zákonní zástupci dětí včas informováni. 

Do nového školního roku děti na Tyršovce už nastoupily do upravených šaten, kde staré klece nahradily nové dřevěné skříňky. Přes prázdniny proběhla také celá řada menších oprav až po novou třídu pro prvňáky. Další stavební činnost ale bude pokračovat také v průběhu školního roku.

Na hlavní budově, která má kulaté výročí 30 let od svého otevření, se v letošním roce rozbíhají další stavební práce. Výuka ani provoz školy tím zatím nebude omezen. Podle očekávání ale přišel požadavek stavební firmy na omezení v dobu nezbytně nutnou na práce ve vstupních prostorách školy a šatnách. Průběh podzimních prázdnin (úterý 29. – středa 30. října) tak bude rozšířen o další dva dny vyhlášením ředitelského volna na čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu.

Pokud vše půjde podle plánů, tak do konce roku 2019 by pak mělo být investováno přibližně 10 mil. korun (včetně DPH) za stavební úpravy vnitřních prostor a přístavbu výtahu v prostoru vnitřního atria. Stavební úpravy proběhnou ve společných prostorách přízemí, zejména nové podhledy vstupních prostor. Dále ve vybraných prostorách v přízemí a ve 3. nadzemním patře vzniknou nové odborné učebny.

Zastupitelstvo města rozhodlo o této investiční akci v lednu 2018. Celkový rozsah byl stanoven na 12,5 mil. Kč. V březnu 2018 byla podána žádost o evropské dotace v rámci programu IROP. Vč. Předpokládaná výše dotace činí 10,58 mil. Kč. Po oznámení o dotaci byla připravena aktualizovaná dokumentace ke stavebnímu povolení. V srpnu 2019 město Kuřim vysoutěžilo zhotovitele. Akce by měla být kompletně dokončena nejpozději v létě 2020.

Před zahájením prací byly ve spolupráci s koordinátorem BZP vytyčovány koridory pro stavbu, aby byly vždy bezpečně odděleny od průchodu školáků. Děkujeme všem rodičům a žákům za toleranci a zvýšenou opatrnost při pohybu v areálu školy.

Petr Ondrášek