Úprava nástupního prostoru před Wellness

Nástupní prostor před budovou Wellness Kuřim prochází stavebními úpravami, které přinesou lepší bezbariérový přístup a navážou na již realizované komunikace ve sportovním areálu.

“Vše zlé, je pro něco dobré“, je otřepané rčení, ale sděluje, že každý problém skrývá naději. Stejně tak se v Kuřimi srovnáváme s problémem uzavření aquaparku, sportovišť a wellness služeb Wellness Kuřim, které nastalo v říjnu z důvodu protiepidemických opatření. Provoz aut i pěších kolem aquaparku tak byl naráz minimální. Město tak využije neplánovanou odstávku provozu k tomu, aby zahájilo stavbu úprav nástupního prostoru a zeleně.

Momentálně zde zůstával provizorní stav přístupu do Wellness z důvodu, že dokončení prostoru jsme předpokládali až příští rok současně se stavbou Sport Hotelu. Stavba hotelu zde letos měla mít staveniště, proto dříve nemělo smysl dříve investovat do finální podoby chodníků a zeleně. Jenže záměry na výstavbu hotelu, kterou měl soukromý investor v plánu zahájit v první polovině roku, se odsouvají na neurčito kvůli koronavirové krizi, která je citelnější právě v sektoru cestovním ruchu.  

Proto se rada města rozhodla plán úprav finální podoby uspíšit a spustit stavební práce na dokončení přístupových komunikací a zeleně v předprostoru před Wellness ještě letos na podzim. Cena stavebních úprav je příznivá, nabídka zhotovitele byla 959 tis. vč. DPH, což je 65 % nákladů rozpočtu kalkulovaného projektantem. Stavbu bude realizovat stejná firma, která zde realizovala navazující parkoviště a komunikace ve sportovním areálu. Dokončení stavebních prací je plánované v první polovině listopadu.

Petr Ondrášek