Taraflex novým povrchem do tělocvičny na Tyršovku

Základní škola Tyršova se přes léto znovu pouští do oprav - výmalby tříd a šaten v obou budovách školy, opravy krytů na topeních a další drobné investice až po opravu komínu a defektů střechy budovy Komenského. Z větších akcí na ZŠ Tyršova bude revitalizace venkovních hřišť a nový povrch do tělocvičny.

Hned první prázdninové pondělí škola předává tělocvičnu zhotovitelské firmě. Cena vyšla z výběrového řízení a novou podlahu pořídíme za 998 tisíc korun. Během prázdnin bude provedeno odstranění staré palubky, dodávka a montáž sportovního povrchu Taraflex na odpruženém roštu v malé tělocvičně Tyršovky. Jedná se o dřevěný odpružený rošt v kombinaci plnoplošnými deskami, které jsou šroubované do roštu, na kterých je přilepen povrch Taraflex, tedy stejný povrch jako byl před dvěma lety realizován mj. na Jungmannce a je s ním výborná zkušenost.

Z důvodu havarijního stavu atletické dráhy školy byla spuštěna také připravovaná regenerace školních hřišť v areálu ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského. Dojde k posunu polyuretanové dráhy při ZŠ Tyršova, kdy stávající dráha je prorostlá kořeny stromů a slouží spíše jen jako hřiště pro děti z mateřské školy, nikoliv pro výuku tělesné výchovy dětí základní školy a škola postrádá běžeckou dráhu.

V neposlední řadě opravou projde také školního hřiště při ZŠ Komenského, které spočívá v úpravě stávající asfaltové plochy, jejíž součástí bude nalajnování běžecké dráhy, hřiště pro míčové sporty a street basketbal, puntíky pro nácvik tanců, nový basketbalový koš pro street basketbal, mantinely s brankami pro odraz míče a nové pískové doskočiště s polyuretanovou odrazovou dráhou.

Petr Ondrášek