Stavíme nové parkoviště pro wellness a sportovní areál

Na omezení parkovacích míst mezi areálem aquaparku Wellness Kuřim a kuřimskou sportovní halou, si návštěvníci nezvykali dlouho. V březnu byla stavba nového parkoviště zahájena, po přerušení z důvodu opatření proti nákaze koronaviru SARS-CoV-19 byly v dubnu znovu práce obnoveny.

K realizaci dokončení části parkoviště byla radou města Kuřimi vybrána firma Eurovia CS, která byla vysoutěžena již na realizované objekty související komunikace. Nabídková cena byla příznivá a činí necelých 6 miliónů korun bez DPH.

Část parkoviště, jedna řada, byla touto společností dokončena již v roce 2018 při kolaudaci sportovní haly a realizovala také nová parkoviště chystané na základě společné projektové dokumentace pro dalšího z investorů v tomto areálu, společnost KSK Precies Motion (dříve „Kuličkové šrouby Kuřim“). S touto kuřimskou společností je uzavřená smlouva o spolupráci, že městu umožní využívání tohoto firemního parkoviště o víkendech mimo pracovní dobu KSK.

V areálu zbývá nad retenční nádrží, kterou jsme zbudovali koncem roku 2019, dokončit parkoviště, veřejné osvětlení, úpravy zeleně, výsadba stromů a odvodnění komunikace do retenční nádrže. Práce na veřejném osvětlení a zeleni budou realizovány městskou organizací CTS Kuřim. V letošním rozpočtu je na tuto investiční akce vyčleněno 9,5 mil. korun.

V polovině března byla stavba přerušena z důvodu vyšší moci, dodavatelská firma přerušila všechny své stavby z důvodu rizik šíření koronavirové nákazy a v době začátku vyhlášeného nouzového stavu zhotovitel až do konce měsíce přerušil veškeré práce také v Kuřimi. Stavební ruch byl obnoven znovu až počátkem dubna. Po dvoutýdenní pauze se zhotovitel vrátil na stavbu.

Termín dokončení, který je podle smlouvy do konce května, není zatím nijak ohrožen. Při současné výluce provozu aquaparku a sportovišť absence parkování nikoho netrápí. Věřme, že to se brzy změní současně s dokončením parkoviště.

Petr Ondrášek