Rozvíjíme školství pro naše děti

Posílení kapacity obou základních a mateřských škol jsme vzali na starost jako svou prioritu. Průběžně aktualizujeme plán zajištění výukových kapacit základních škol a mateřských škol pro budoucí zástavbu Záhoří. 

Plán opatření máme nejen připraven, ale z podstatné části se již realizuje. Vedle rozšíření odborných učeben ZŠ Jungmannova prosazujeme realizaci dalších připravených projektů modernizace ZŠ Tyršova.

Od investora sídliště Záhoří vyžadujeme výstavbu plně kapacitní mateřské školy s růstem počtu obyvatel. V současnosti jsou potřebné kapacity školek zajištěny ve stávajících zařízeních. Budoucí zvyšování kapacity ZŠ plánujeme v souvislosti s výstavbou sídliště Záhoří, kde chystáme projektově připravit novou základní školu.

Podporujeme širší nabídku výuky na základních školách. Vedle zachování hlavního proudu klasického vzdělávacího systému jsme i v tomto volebním období pro další rozšíření prvků inovativního vzdělávání a širší nabídky možností úspěšně prověřených vzdělávacích programů, a to jak ve školách zřizovaných městem, tak spoluprací se  soukromými školami.

Chceme dál zlepšovat podmínky pro práci s talentovanými dětmi a pokračovat v zavedení tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy nebo výukou cizích jazyků.

Prohlubujme také spolupráci kuřimských škol a spolků, které napomáhají organizaci dlouhodobých programůt a posilují sportovní rozvoj mládeže. Chceme dál podporovat aktivity ZUŠ a DDM, i když se jedná o zařízení zřizovaná krajem.