Rozvíjíme naše město s rozumem a citem

Co znamená hlavní slogan, který jsme zvolili pro předvolební kampaň sdružení KUŘIMÁCI - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM? 

Osm let jsme ve vedení města a výrazně spoluvytváříme jeho tvář. Na rozvoji Kuřimi se podílíme z poloviny (za spolupráci děkujeme Kuřimské občanské lize). Převzali jsme odpovědnost za životní prostředí, odpadové hospodářství, školství, sport a významné investice města. 

Kvalita života v našem městě roste a stoupá také pozice Kuřimi v prestižním žebříčku Vývoje indexu kvality života (Deloitte – obcevdatech.cz) ve srovnání obcí v celé ČR jsme na 13. místě. Silnou stránkou našeho města je vybudovaná infrastruktura, životní prostředí, dostupnost služeb a nabídka pracovních míst. 

Problémem, který vnímáme vedle velké dopravní zátěže města, je obtížná finanční dostupnost nového bydlení. Potřebujeme nové bydlení. Jde o problém, který se přenáší z Brna a který zesiluje krachem schvalování nového brněnského územního plánu. 

Rozvoj města musí být přirozený. Kuřim se musí rozvíjet, aby zejména mladé rodiny z Kuřimi mohly ve městě najít bydlení. Jenže město nesmí růst překotně, ale s rozumem. Jsme velmi citliví na zahušťování Kuřimi a v prvé řadě myslíme na stávající obyvatele města. 

Posilujeme proto nadále pozici města při vyjednávání s developery také o další strategické dokumenty, jako nově přijatou modrozelenou (voda a zeleň) adaptační strategii. Navrhujeme stanovení jasných a transparentních podmínek pro developerské projekty (pravidla) a aktualizaci strategického plánu rozvoje města za účasti širší účasti veřejnosti, odborné i laické.

Jsme jediná síla v zastupitelstvu, která se postavila proti výstavbě v lokalitě Záhoří. Bez vyřešení odpovídajícího dopravního napojení by podle našeho názoru představovalo velký problém. Řešením bylo vést následně dialog se všemi zainteresovanými. Město se nemůže řídit jenom územním plánem, který v lokalitě Záhoří umožňuje masovou zástavbu pro více jak 4 tisíc lidí, ale je nutné racionálně vyjednávat o dalších podmínkách. K tomu slouží právě plánovací smlouva s dodatky, které se povedlo vyjednat. Věděli jste, že třeba výstavba v Záhoří je pomocí dojednané plánovací smlouvy regulovaná do jednotlivých etap a každou etapu musí znovu investor projednávat s městem Kuřim? Město tak lépe ovlivňuje další etapizaci výstavby v celé lokalitě, včetně podmínek návaznosti na dopravní napojení na R/43, životní prostředí až po závazek investora vystavět mateřskou školku nebo prostory pro obchody a služby. 

Dobudujme vybavenost města. To důležité jsme už rozběhli. Zvýšili jsme kapacitu základních a mateřských škol, zvyšujeme také nedostatečnou kapacitu sportovišť, rozšiřujeme město o nové parky a další plochy zeleně, připravujeme oživení náměstí, nové sociální služby v péči o seniory a další řadu investic v sociální oblasti, plánujeme pokračování rekonstrukce kanalizace a vodovodů, místních komunikací a další infrastruktury města. Bez toho by příliv nových Kuřimáků bolel všechny. Nestojíme o to, rozšiřovat se o nové městské části za každou cenu, dokud nejsou v dostatečné kvalitě pokryty potřeby stávajících občanů.

 Tip: Jak je navržena nová mateřská školka v Záhoří? Bude šestitřídní nebo budou stačit 4 třídy s možností rozšíření? Město začalo přípravu studie základní devítileté školy v Záhoří.