Revize podlah na Komendě: návrat o století

Neobyčejný zážitek byl pro mne pohled na odkrytou strukturu podlah na Komendě. Jako cesta časem o 100 let nazpátek. Strukturu téměř stoletých podlah budovy základní školy ZŠT na ulici Komenského v lednu odkryly pečlivě připravené sondy v rámci připravované rekonstrukce školy.

Budova je bezesporu jednou z nejcennějších památek města. Stavbu kuřimské měšťanky velmi nadčasově naprojektoval Bohuslav Fuchs, architekt evropského významu, který byl jedním z předních českých představitelů funkcionalistické architektury a moderního urbanismu.

Masarykova měšťanská škola, dnešní Komenda, byla slavnostně uvedena do provozu v roce 1929. Po téměř sto letech je pravidelnými investicemi udržována stále v dobrém stavu, když každoročně probíhá rekonstrukce jedné ze tříd a další dílčí opravy, ale uživatelé z řad pedagogů volají už delší dobu po rozsáhlejší rekonstrukci. V uplynulém roce došlo k havarijním problémům v přízemí s prasklým potrubím vody ve zdi v šatnách.

Město Kuřim má v plánu během dalších tří let zbudovat na škole nové odborné učebny v druhém patře, určené pro první stupeň, které by rozšířily potřebnou kapacitu pro výuku jazyků, informatiky a dalších dělených předmětů. Současně je nutné vyřešit bezbariérovost budovy, opravit přízemí s rozšířením jídelny a výdejny obědů, aby bylo možné tuto budoucí rekonstrukci zkolaudovat na současné normy.

Trámy odhalené sondami jsou masivní, obrovské. Struktura podlah je stále poměrně dobrá, přesto na 90 % bude nutné konstrukci stropů stabilizovat pomoci dalšího technického řešení. V některých třídách patrný průhyb podlah, proto bylo v jedné volné třídě nutné provést tuto sondu. Lapidárně vyjeveno, pokud na kraji třídy vypustíte kuličku na zem, skoulí se doprostřed třídy. Projektová příprava musí sáhnout k naměření hodnot, které prověří aktuální stav materiálů a k odbornému statickému posouzení podlah.

Zapůjčené prostory školy školce

Dnešní provoz na školní budově je omezen sdílením dvou provozů školy a školky. Předškolní děti se motají se školáky z toho důvodu, že v roce 2011 město Kuřim nemělo vyřešenou kapacitu mateřských škol a rozhodlo se řešit tento problém dočasnou výpůjčkou čtyř tříd školce. Tomu odpovídá také provizorní režim šaten a dalších společných prostor školy.

Mateřské školky přitom v současnosti už kapacita netrápí. Vrchol přetlaku ve školkách byly děti narozené v letech 2007 - 2010, což jsou už školáci, kteří jsou na druhém stupni ZŠ. Před třemi lety byla navíc rozšířena kapacita MŠ rozšířením pracoviště na ulici Zborovská. Každoročně tak nabíráme do školek prakticky všechny děti, nad rámec toho, co by obec měla zajišťovat, dokonce jednu až dvě třídy dvouletých dětí. V roce 2023 skončí udržitelnost předchozího dotačního projektu rozšíření kapacity MŠ Zborovská, kvůli kterému jsme nuceni držet bez úprav kapacitu mateřských škol, včetně pracoviště školky na škole Komenského.

Je správný čas zahájit projekt, jak vrátit prostory školky zpátky škole. Kdy se tak stane? Plány jsou jedna věc, ale vše bude záležet na vůli budoucích zastupitelů. Hlavním úkolem je ale nezaspat příležitosti, které očekáváme, že budou otevřené, a projekt připravit tak, aby se příští vedení města mělo nad čím rozhodovat. Pouze vlastních zdrojů do takové opravy město jít nemůže. Pokud budeme v žádosti o dotaci na IROP úspěšní, mohla by pokrýt až 90 % uznatelných nákladů, proto na tuto výzvu směřujeme úsilí. Proto je třeba letos zvládnout první stupeň projektové dokumentace, aby bylo možné se v roce 2023 ucházet to dotační podporu.

Petr Ondrášek