Revitalizace hřiště na Podlesí proběhla

Na Podlesí byla dokončena revitalizace umělky na hřišti pro veřejnost. Hřiště bude znovu jako nové. Obnova je naplánovaná na hřištích s fotbalovým umělým povrchem po pěti letech, aby sportovní povrch nadále co nejlépe sloužil a vrátily se mu původní vlastnosti.

Regenerace vlasce umělé trávy začala první den odstraněním všech nečistot, vysátím a vypláchnutím starého písku pod tlakem vody. Druhý den byl vlas umělky kompletně bez písku, měkký jako domácí kobereček. Třetí už na něj znovu přišla vrstva nového čistého písku. Používá se bílý křemičitý písek, který je pomocí kartáčů a fukarů zanesen znovu do plochy, aby rovnoměrně pokryl 80 % syntetického vlasce povrchu, což vede k prodloužení životnosti povrchu.

Hřiště provozované městem Kuřim zůstávají otevřené sportující veřejnosti, zejména dětem. Děkujeme proto všem uživatelů, že se k sportovištím chovají s maximální ohleduplností a nenechají po sobě nepořádek.

Petr Ondrášek