Rekonstrukce koupaliště připravena, ale odložena

Jedno turisticky atraktivních míst, kam Kuřimáci mohou přivést své návštěvy, je kuřimský aquapark. Zatímco jeho vnitřní část prošla velkou rekonstrukcí v roce 2010, venkovní koupaliště na další opravu čeká. Jaké jsou nejbližší plány?

Provoz koupaliště je ekonomicky náročný - více o tom píšeme v tomto článku. Aby zůstalo kuřimské koupaliště stále atraktivní, bez pravidelné péče se každopádně neobejde. Kromě každoroční údržby a investicemi do opravy starého brouzdaliště, přes řešení dlouholetých problémů s tryskami ve velkém bazénu až po letošní broušení, stěrkování a nových nátěrů vany velkého bazénu. Nutno uznat, že po nich koupaliště opět hezky prokouklo. Další plány jsou v běhu.

Zastupitelstvo v lednu 2019 schválilo realizaci akce „Rekonstrukce letního koupaliště - I. etapa“. Její součástí jsou opravy povrchů u stávajícího bazénu, nové druhé dětské brouzdaliště v blízkosti velkého bazénu včetně bazénové technologie. Na to navazuje objekt rychlého občerstvení a rodiny s dětmi ocení zejména nové WC pro děti přímo u bazénů. V roce 2019 proběhla realizace projektové dokumentace pro společné řízené dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Záměrem města bylo začít reakonstrukci koupaliště na podzim 2020. Všechno ale bude jinak.

Původní studie odhadovala investiční náklady pro realizaci stavby a náklady na projektovou dokumentaci na celkem 12 mil. Kč vč. DPH. V stavebnictví ale bylo v roce 2019 zaznamenáno navýšení cen,  meziroční nárůst cen u některých typů staveb ve vyšplhal až na 20% a současně bylo nutné připočítat do projektu opatření pro nakládání s dešťovými vodami. Po provedení geologického průzkumu byly zjištěny další nové skutečnosti týkající se odvodnění. Vzhledem k nepříznivým podmínkám pro vsakování vody na pozemku vznikla nutnost realizace retenční nádrže, která zdražuje celou akci o 1,7 mil. Kč. Doplněny byly také panely pro solární ohřev vody.

Odhadované náklady se tak podle rozpočtů prováděcí dokumentace zastavily až na 17,5 mil. Kč, což je výrazně více. Na druhou stranu je pozitivní, že celá stavba v budoucnu bude propachtována do nájmu společnosti Wellness Kuřim s.r.o. a z tohoto důvodu bude použit při účtování nadměrný rozpočet a DPH bude vráceno (cca 3 mil. Kč) zpět do městské kasy.

Připravená rekonstrukce by ale neřešila opravu velké bazénové vany. Dalším velkým otazníkem je právě nutnost opravy velkého bazénové vany, kde každoročně je nutné záplatovat úniky vody. V takovém případě by oprava mnohem výrazněji přesáhla současný rozsah 14,5 mil. Kč, odhaduje se navýšení o další desítky miliónů korun. 

Z pohledu rozpočtu je ale akce v celkovém rozsahu 14,5 mil. Kč (nebo spíš vyšším) významnou položkou investičního rozpočtu města, který je aktuálně zatížen velkými investičními akcemi, zejména 75 mil. na opravu ulice Legionářská nebo další akce, které budou odstartovány v případě, že město získá dotace (dopravní terminál u nádraží, cyklostezka na Knínice nebo atletický stadion), na které bude v rozpočtu muset držet rezervu na spoluúčast z vlastních zdrojů. Město Kuřim v roce 2020 navíc potkal výrazný výpadek příjmů v důsledku ekonomických dopadů koronavirové krize a zůstává nejistota, zda nebo kdy se podaří tyto výpadky příjmů nahradit.

Z toho důvodu se jeví reálněji nadále venkovní bazény ponechat provozovateli v stávající podobě a připravit s projektanty celkovou studii rozšíření celého plaveckého areálu tak, aby provozně náročné venkovní koupaliště nebylo jenom dírou do kasy Wellness Kuřim s.r.o., na kterou v průběhu roku budou ostatní provozy doplácet. To znamená, že rekonsturkce musí mít hlavu a patu také z ekonomického hlediska. Rozpočtové náklady samotné rekonstrukce tak budou pravděpodobně směřovány nejdříve do roku 2022.

Předpokladem pro pokračování provozování venkovního koupaliště ve stávající podobě je ale udržování areálu koupaliště bez dalších úniků vody do podloží, které by z hlediska statiky byly rizikem pro samotnou budovu vnitřního aquaparku. O tom budeme vědět více teprve až následujících týdnech po skončení prázdninové sezóny 2020. Zatím si lze nerušeně užívat slunce a léta v prostředí pěkné zeleně kuřimského koupaliště.

Petr Ondrášek / ondrasek@kurim.cz