Rekonstrukce kanalizace ulice Bezručova finalizuje

Opravou komunikace ve vnitrobloku na Bezručově čtvrti míří ke svému zdárnému konci roční investiční akce.

Bytové domy byly odkanalizovány dvěma kanalizacemi vedoucími v účelové komunikaci a následně pod sklepy těchto domů. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu komunikace, umístění a stavu stávajících kanalizací byla nutná přestavba celé kanalizační stoky.

Rekonstrukce kanalizace byla vysoutěžena ve výši 6,3 miliónů korun. Stavební práce na kanalizaci byly zahájeny v polovině září 2021 a dokončeny na konci ledna 2022. Při realizaci protlaku byla potřeba změna technologie, která znamenala vícepráce ve výši 148 tisíc. Rekonstrukce kanalizačních přípojek ve spolupráci s vlastníky bytových domů pak proběhla od konce ledna do konce března 2022. Další práce probíhaly na izolování bytových domů. Na výše uvedenou akci navázala v červnu a červenci obnova komunikace.

Obruby a parkovací místa jsou připravené a mohl se pokládat živičný povrch. Po této úpravě se mohou do ulice vrátit auta. Následně budou probíhat další práce na úpravě zeleně,  dopravním značení a zejména protažení napojení chodníků k bytovkám Bezručky.

-pond-