Rekonstrukce atletického stadionu je krůček blízko

Kuřimský stadion je chloubou našeho města. Velkorysá stavba z padesátých let minulého století dodnes poutá svým nadčasovým provedením pozornost. Rekonstrukce stadionu a vybudování nových běžeckých drah jsou jednou z hlavních investičních akcí, které město Kuřim plánuje pro rok 2020.

První na řadu byla stařičká budova kuřimského stadionu. Poskytuje zázemí, šaten pro sportovce a prostor pro hospodáře. Městský stadion je provozován organizační složkou města Kuřimi a působí na něm pravidelně fotbalisté FC Kuřim, házenkáři SK Kuřim a atleti AK Kuřim, ale také hasičský sport a další sportovní složky.

Nedávno byla dokončena postupně realizovaná rekonstrukce objektu šaten městského stadionu, který krásně prokoukl s novou fasádou. Obnoveným širokým vstupním portálem se "tribuna" vrátila do výrazu, který tuto významnou městskou budovu charakterizoval v minulosti. Návštěvníkům stadion se může znovu líbit.

V objektu budovy stadionu se tak realizovala veřejná zakázka „Větrání šaten a sociálních zařízení“, při níž byly do šaten instalovány rekuperační jednotky. Dále pak proběhla výměna všech velkých oken v čele budovy za nová hliníková, realizace nové fasády a výměna vstupního portálu. 

Město jako další etapu rekonstrukce stadionu začalo s přípravou projektu rekonstrukce zadního fotbalového hřiště, včetně nového systému zavlažování, rekonstrukce běžecké dráhy (8 drah pro sprint) a všech atletických sektorů pro technické disciplíny s výjimkou kladiva. Součástí stavby je výměna osvětlení a venkovní hřiště pro míčové sporty, které vyplní proluku v díře mezi sportovními halami, které dosud sloužilo jako staveniště pro zimní stadion.

V neposlední řadě je součástí projektu odvodnění areálu včetně vybudování dvou velkých retenčních a akumulačních nádrží. Systém zadržování dešťových vod nám umožní v sezóně využít každou kapku srážek z dešťových vod pro systém zavlažování a eliminovat její úniky do kanalizace.

Lednové zasedání zastupitelstva města znamenalo rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na zhotovitele. V březnu pak zastupitelé schválili předložený plán postupu realizace a financování investiční akce.

Dnes o další krůček blíže k rekonstrukci městského stadionu v Kuřimi. Rada města v dubnu vybrala ve výběrovém řízení ze sedmi nabídek zhotovitele stavby, společnost PROSTAVBY, a.s. Dobrou zprávou je vysoutěžená cena v celkové hodnotě 37,9 mil. Kč bez DPH (45,8 mil. Kč vč. DPH), která je 78 % rozpočtované ceny projektu (65 % limitu schváleného na investici zastupitelstvem).

Máme také předběžně odsouhlasený projekt ze strany MŠMT, jehož dotace by nám pomohla uhradit 50 % nákladů. Jakmile dostaneme potvrzení poskytovatele dotace, budeme hned připraveni začít stavět.

Nejistota ovšem nejen do veřejných financí přináší očekávaná ekonomická krize. Ta se může promítnout do procesu rozhodování o přidělení dotace, které mělo padnout na jaře, ale stále na něj čekáme. A bez rozhodnutí o dotaci město stavět nezačne.

Na rozhodnutí ministerstva musíme čekat, ale můžeme nejvýše do přelomu května a června. V červnu je totiž nutné stavbu zahájit, aby bylo technologicky reálné splnit podmínku dotace, kterou je dokončení díla do konce roku 2020.

Jsme tedy velmi blízko zahájit stavbu, ale zakleknuti čekáme v dráze na start v blocích. Věříme, že startovní výstřel od poskytovatele dotace přijde během následujícího měsíce.

Petr Ondrášek