Odpovědně a s pokorou. Kuřim je náš domov

Děkujeme za podpisy na petice na podporu sdružení KUŘIMÁCI – SDRUŽENÍ PRO KUŘIM. Stejně jako v minulých volbách jsme jediná kandidátka nezávislá na politických stranách.

Na rozdíl od politických stran bylo zákonnou povinností pro naše sdružení nezávislých získat sedm set podpisů. Děkujeme našim spoluobčanům za podporu, se kterou se podařilo získat 1068 podpisů občanů, což nám umožní účastnit se voleb. Moc si toho vážíme. Jdeme do toho znovu.

Kandidujeme znovu s podporou předsedů řady kuřimských spolků a sdružení. Spojujeme lidi, kteří se zajímají o věci veřejné dlouhodobě, ne jenom v době před volbami. Naše kandidáty máte na očích. Jsou to předsedové spolků a další aktivní občané, které nejlépe prezentují výsledky jejich práce pro naše město. 

Nekandidujeme za žádné hnutí či politickou stranu. My kandidujeme za náš program. Jsme za otevřený, kritický i sebekritický přístup k řešení všech problémů. Máme své město rádi, vidíme jeho nedostatky a chceme se podílet na jejich řešení. Víme, jak na to.

Nabízíme vám tým lidí, kteří jsou ochotni využít své znalosti, energii a čas naplno ve prospěch města. Máme zkušenosti, jak pomáhat rozhýbat správné věci dopředu, udržujeme přehled o potřebách města a jeho finančních možnostech. Zastupitele, kteří slíbí cokoliv, ale neudělají pro to nic, najdete asi v každém městě. U nás takoví nemají místo.

Uvědomujeme si, že nás v této době ale čekají těžké výzvy. Společně prožíváme období, kdy přání klidu, zdraví a bezpečí přestalo být jenom běžnou frází. Co jsme považovali dosud za samozřejmé, je zahaleno nejistotou. Není nám lhostejné, jaké jsou dopady současné drahoty na běžného člověka. Chci vás ujistit, že naše město je nejen ekonomicky stabilní, nenese si žádné břímě na ramenou, které by nás táhlo k zemi, pokud si jej sami nevyrobíme vlastní nezodpovědností. Věřím, že Kuřim je na budoucnost dobře připravena.

Jsme odhodláni s pokorou sloužit občanům města a nadále pracovat nejlépe, jak to umíme. Ale bez vašich hlasů to nepůjde. Dovolte nám představit program, se kterým usilujeme o vaši podporu. Program pro nás nejsou pouhé sliby, jak jste se mohli v předchozích osmi letech dobře přesvědčit.

Proč volit právě KUŘIMÁKY?

Chceme nadále efektivně bránit Kuřim před masovou výstavbou a poctivě pracovat na budování nových škol, sociálních služeb, sportovišť a další občanské vybavenosti. Naše priorita je finančně zdravé a otevřeně komunikující město plné života. Zasazujeme se o zdravé a zelené město, přátelské k lidem. Kuřim je náš domov.

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta města, lídr kandidátky KUŘIMÁCI – SDRUŽENÍ PRO KUŘIM