Odhalení pamětní desky odbojáře Bohuslava Filky

Dne 7. října 2018 odhalením nové pamětní desky přibyla na ulici Podhoří vzpomínka na protifašistického odbojáře, kuřimského občana Bohumila Filku, který byl 1942 popraven gestapem. Setkání všech zainteresovaných u rodného domu bylo krátké, ale důstojné.

Kuřimský rodák Bohuslav Filka se narodil v roce 1895. V první světové válce byl v rakousko-uherské armádě vojínem 14. zemského pěšího pluku. Zajat byl 28. 7. 1916 u Lucku. Do čs. legie v Rusku byl zařazen 25. 1. 1918 do 2. záložního praporu. Jeho působení v čs. legiích se datuje na 21. 2. 1921 u 3. střeleckého pluku. Po návratu do vlasti pracoval u finanční stráže na Oravě, zde se v obci Rabčice seznámil s Johankou Klinovskou. Její rodiče však sňatku nepřáli, sňatek se uskutečnil v Habovce. Ve druhé světové válce se stal odbojářem. Syn Miroslav zahynul při totálním nasazení v Německu. Bohumil Filka byl za nacistické okupace pro účast v domácím odboji zatčen dne 12. 2. 1942, vězněn v Brně, v Kounicových kolejích a popraven ve druhém stanném právu. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 15. 6. 1942.

Tak se na chvilku zastavte, az tudy budete procházet, Kuřimáci...