Nové zpomalovací prahy pro zvýšení bezpečnosti

Na vozovku do křižovatky ulic Jungmannova a U stadionu jsou nainstalovány dva nové zpomalovací prahy pro zvýšení bezpečnosti, kde přímo do vozovky denně proudí desítky dětí ze stadionu. Takže prosíme každého řidiče, zpomal.

Zpomalovací práh (též příčný práh, retardér nebo ležící policajt) je uměle zvýšené místo na vozovce pozemní komunikace, jehož cílem je donutit řidiče silničních vozidel k pomalé jízdě.

Jejich umístění je vhodné všude tam, kde je zvýšený pohyb dětí. Na ulici U Stadionu dosud nepomáhalo ani měření Policie ČR, kteří často nepřizpůsobovali jízdu stanovenému omezení rychlosti, a tak mechanické zpomalovače jsou zde z obou stran logickým umístněním.

Podobně se osvědčily na ulici Havlíčkova nebo ulici Na zahrádkách u Bezručově čtvrti. V nejbližší době chystáme vybudování retardéru také u ŽS Jugnmannova na ulici Otevřená.

Petr Ondrášek