Kuřim získává sportovní středisko mládeže pro házenou

Dobrou zprávou pro kuřimskou sportovní veřejnost je, že házenkářský klub SK Kuřim uspěl ve výběrovém řízení, které vyhlásil Český svaz házené, a získal statut sportovního střediska mládeže. 

Sportovní střediska mládeže označují místa tělovýchovy mládeže, která garantují kvalitní podmínky rozvoje mládeže na špičkové metodické úrovni, jsou vedena kvalifikovanými trenéry s vrcholovou licencí a mají určitý regionální dosah. Soustředí se na vysokou úroveň sportovní výchovy a systematickou péči o talentovanou mládež.

Kuřimská házená, která je počtem registrovaných členů největším oddílem v Jihomoravském kraji a disponuje také silnou základnou tří desítek kvalifikovaných trenérů, tyto podmínky splňuje. Požadované podmínky jsou plněny nejen v oblasti personálního zajištění, ale také v rámci dobré infrastruktury městských sportovišť.

Odpovídající je také organizační zázemí klubu a sportovní úroveň. Důkazem dobré práce oddílu je také fakt, že prakticky ve všech mládežnických kategoriích dosahují kuřimská družstva na velmi dobrá umístění. „Cílem je správná cesta výchovy mládeže, přičemž o samotná umístění v soutěžích nám u mládežnických družstev moc nejde,“ upozorňuje předseda Michal Hanák. V celorepublikovém meřítku vyhodnocování žádostí skončil kuřimský SK na čtvrtém místě mezi elitními kluby z nejvyšší soutěže.

Střediska jsou podporována a spravována jednotlivými sportovními svazy a fungují s pomocí dotace Ministerstva mládeže a tělovýchovy. Statut schvaluje exekutiva Českého svazu házené na základě návrhu Komise mládeže ČSH na období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2023. Počet podporovaných míst je omezen konečným počtem, konkrétně v Jihomoravském kraji jsou v projektu zahrnuta čtyři sportovní střediska.

Sportovní středisko mládeže je pro Kuřim příležitost. Dětem u nás věnujeme tu nejlepší péči. Ta spočívá v individuálním přístupu. Každé z dětí má jiné předpoklady po stránce sociální, fyzické a mentální. Nadále pokračujeme ve spolupráci se školami, v celoroční podpoře fyzioterapeutů u mládežnických družstev a také dalších specialistů, například na kompenzaci sportovní zátěže či všestranný sportovní rozvoj dítěte,“ říká předseda oddílu Michal Hanák a dodává: „Cíle klubu byly v posledních letech zaměřeny právě na mládež a nadále chceme vychovávat naši mládež na nejvyšší úrovni. Statut sportovní střediska mládeže je pro nás jenom potvrzením správnosti nastoupené cesty.“

Petr Ondrášek