Klub Čas se otevřel dětem i školám

Klub Čas – to je název pro nízkoprahové centrum pro děti a mládež ve věku od 9 do 26 let, které od ledna nově funguje v Kuřimi. V polovině ledna se v něm potkali zástupci města, členové školské komise se zástupci kuřimských škol a některých dalších neziskovek vztažených ke školství.

Nově otevřený Klub Čas a ulici Jungmannova 950 (kousek od školky) a terénní práce provozuje fajn parta lidí z Oblastní charita Tišnov s podporou města Kuřimi (o slavnostním otevření píšeme na jiném místě).

Nízkoprahové centrum dosud v Kuřimi scházelo, byť na to byly a jsou různé názory, v minulém volebním období jej zastupitelé zamítli, současné vedení města se rozhodlo jej zřídit. Nabídku sportovních aktivit v Kuřimi máme velmi širokou, ale přesto vždycky bude určitá skupina dětí, která se z různých sociálních důvodů do žádného sportu nepřihlásí. Nízkoprahové centrum je jinou nabídkou, je alternativou trávení volného času pro běžné děti, které propadávají sítem těchto volnočasových aktivit a které dávají přednost pasivnímu trávení volného času.

Pomůže dětem, které se pak mohou dostat na ulici do nějaké sociálně konfliktní situace a potřebují pomoc. Nikdo netvrdí, že po zřízení centra v Kuřimi zcela zmizí kriminalita mladistvých, ale může zlepšit kvalitu života předcházením nebo snížením sociálních rizik mladých lidí, pomůže jim lépe se orientovat nenadále životní situaci a k běžným životním návykům.

Vygenerovalo to na povídání na pár hodin. Setkání nastartovalo také konkrétní spolupráci se střední školou nebo základními školami. V plánu jsou exkurze prváků ze střední školy nebo pátých a šestých tříd základních škol, aby pomohly dětem do centra v případě zájmu najít cestu a nebály se vstoupit. Nezbývá než přát, aby spolupráce se školami fungovala a klub naplnil očekávání.

Petr Ondrášek