Keltské sídliště odhalili archeologové v Záhoří

Odborníci z Ústavu archeologické památkové péče v Brně objevili v Kuřimi naleziště, kde se nacházejí pozůstatky keltských obydlí. Kuřim byla osídlena Kelty od začátku mladší doby kamenné a byla po staletí důležitou obchodní křižovatkou.

 Pozůstatky keltského sídliště jsou datovány ze třetího století před naším letopočtem. Nález proběhl v měsíci březnu a dubnu 2020 v době koronavirové krize, takže práce byla komlikovanější, než obvykle. Nachází se na poli v kuřimském Záhoří, kde byly na jaře zahájeny zemní práce pro výstavbu prví etapy sídliště nové bytové výstavby.

„Keltové jsou první obyvatelé na území, které dokážeme etnicky určit,“ komentoval nález vedoucí záchranných prací Michal Přichystal: "Dohromady jsme v lokalitě záhoří strávili asi měsíc, práce. Prozkoumali jsme asi 121 zahloubených objektů. Nejstarší z nich reprezentují pozůstatky osady nositelů kultury se zvoncovitými poháry z pozdní doby kamenné, tedy asi 2 500 let před naším letopočtem. Ale z dřívějších výzkumů víme, že osady se na území dnešní Kuřimi zakládaly už dříve, a to na začátku doby kamenné,“ řekl archeolog a dodává: "Podporuje to naše tvrzení, že po tisíce let byla kuřimská kotlina obývaná člověkem a že po většinu času byla poměrně důležitou obchodní křižovatkou.

Petr Ondrášek