Jungmannka v novém lesku: od učeben až po jídelnu

Novou školní jídelnu a nové odborné učebny mohou s nástupem nového školního roku 2019 - 2020 začít využívat děti na kuřimské Základní škole Jungmannova. Přístavba nových výukových kapacit přinesla také rozšíření prostoru šaten, kabinety a opatření pro bezbariérovost školy. Rekonstrukcí prošla také podlaha velké tělocvičny. Další práce pokračují na venkovní učebně výtvarné výchovy, nových parkovacích místech v areálu školy a příjezdové cestě. Předpokládaný termín dokončení je ve druhé polovině září 2019.

Projekt je, stejně jako předchozí etapy, zpracovaný arch. Petrem Němcem a primárně je zaměřen na rozšíření budovy školy přístavbou nového objektu východním směrem. Nová školní jídelna přináší rozšíření plochy bývalé jídelny prakticky na dvojnásobek, což představuje nárůst plochy na sezení ze 120 na 240 strávníků.

Úpravou prošlo také rozšíření plochy kuchyně a vybavení novými technologiemi. Spokojenost kuchařek je zejména s novou myčkou. Dodávka od německého výrobce Winterhalter patřila k nemalým položkám v rozpočtu (2,2 mil.), ale jedná se o kvalitní a propracovaný systém, který pomůže s přepravou nádobí pomocí pásu přímo z jídelny. Umožňuje mytí v koších v požadované kvalitě. Systém sběru a mytí špinavého nádobí byl již za kapacitní hranicí. Přepracována byla také nevyhovující výdejní místa obědů.

Na první pohled je na budově patrný také vstup – jde o nově zbudovaný bezbariérový přístup, kterým lze po široké rampě vstoupit z venkovních prostor přímo do jídelny. Budova se stavěla v 50. letech 20. století a jídelna byla přistavěna v 60. letech. Právě bezbariérový přístup do školy proto v budově prakticky neexistoval (s vyjímkou nové přístavby). Přístavba přinesla také rozšíření prostoru šaten, kabinety, ale také nově zbudované WC, včetně toalet pro handicapované.

Probíhající III. etapa rozšíření výukových kapacit na škole je investiční akce města, která má zastupitelstvem schválený investiční rámec 64,1 mil. korun a je podpořena dotací Ministerstva financí ČR (výše dotace by měla činit 22,4 mil. korun s termínem ukončení je 31. 12. 2019. Předpokládaný termín dokončení je do nejpozději do konce září a náklady na skutečné stavební řešení objektu včetně projektových prací vychází na 52,5 mil.

Úpravou povrchů prošla také část školního hřiště, kde došlo k rozšíření nástupního prostoru. Součástí stavebního ruchu na ZŠ Jungmannova je nové dopravní řešení, které znamená zbudování  příjezdové cesta k novostavbě a připravena jsou také nová parkovací místa v areálu školy. Schválený rámec nákladů na dopravní řešení je zvlášť a činí dalších 12,5 mil. korun. Termín dokončení této část stavby je podle smlouvy se zhotovitelem do konce října, ale stavba běží bez výraznějších zdržení a vše směřuje k tomu, že se podaří veškeré práce dokončit ještě v září, včetně nově zbudovaného zpomalovacího prahu před školou na ulici Otevřená.  

Petr Ondrášek