Dobré nápady pro Kuřim budete moci vybírat i vy

Jak může aktivní občan rozhodovat o konkrétních projektech, do nichž by město mělo investovat? Připravili jsme projekt tzv. participativního rozpočtu, kterým chceme podpořit zapojování (participaci) občanů do rozhodování o svém městě. 

Inspirací nám jsou participativní rozpočty jiných měst. Princip je poměrně jednoduchý. Z rozpočtu města se vyčlení částka. Ze zkušenosti z prvních ročníků obdobných projektů bývá zpravidla okolo 1 milionu korun. 

Občané pak předkládají své návrhy - nápady, jak nejlépe tuto částku využít pro zkrášlení svého okolí, pro vylepšení vybavenosti města apod. Z této galerie nápadů pak opět sami občané hlasováním vyberou jeden nebo dva nejlepší. A ty pak město zrealizuje.

Participativní rozpočet se v řadě měst osvědčil tím, že především přispívá ke zvýšení zájmu obyvatel o věci veřejné. Nejrůznější „dětské nemoci“ i přehnaná očekávání, s nimiž se participativní rozpočtování potýkalo ve svých počátcích, jsou dnes již za námi. Víme, jak na to. Pojďme do toho! 

Proč se nespoléhat jen na zastupitele? Zastupitelé města nejsou vševědoucí. Na tom se asi shodneme. Otevřeme tedy prostor novým myšlenkám a nápadům všech obyvatel města. A občany města s trvalým bydlištěm pak nechme rozhodnout hlasováním - přímo, jednoduše a podle pravidel. Návrh předložíme v zastupitelstvu. Chcete dát šanci přímému zapojení občanů formou participativního rozpočtu? Podpořte nezávislé: KUŘIMÁCI – SDRUŽENÍ PRO KUŘIM.

David Holman

Prohlášení: na tuto stránku je zacílena reklamní kampaň, 
zadatelem reklamy je Petr Ondrášek; zpracovatel reklamy: Tomáš Knirsch, IČ: 10746978.