Bezpečnější cestou do školky na Komenského

Než zima udeří, dočkal se dokončení bezpečnější přístup k mateřské škole Komenského.

Prostor na křižovatce Komenského a Popkova je zejména po ránu frekventovaným místem pro pěší i řidiče, kteří mohou nově využít nový chodník nebo místa pro zaparkování vozidla při doprovodu dětí do školky. Použití propustných roštů umožňuje vsakování vody a je šetrnější ke kořenům stávajících stromům.

Nejprve došlo (v průběhu práznin letošního roku 2020) ke zbudování nového chodníku, kde již neohrožuje pěší rodiče s dětmi křížení s automobily. Na chodník a krásnou novou zahradu navazuje město ještě zpevněním ploch pro parkování. Rozšíření prostoru vzniklo posunem nového plotu zahrady školky.

Neohrozit kořeny stromů

Výzvou při stavebních úpravách bylo zachovat nadále dobré podmínky pro vzrostlé stávající stromy. Bylo použito plastových parkovacích rošťů, které vsakují vodu a pomohou rozložit tlaky na kořeny stromů a nabídnout jim dostatek vláhy. Kořenům stávajících stromů bylo nutné se vyhnout také v případě plotové zídky.

V běhu je zadání projektu na změnu dopravního značení, které je třeba upravit. Vyhrazeno zde bude parkování pouze v ranních hodinách od 6:30 do 8:30 pro školku a rodiče předškoláků, zatímco po zbytek dne bude veřejně dostupné ostatním. 

Petr Ondrášek