Mgr. Míla Kollarčíková

Zakladatelka mateřského a rodinného centra KuřiMaTa, biolog ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, členka kulturního výboru zastupitelstva, 39 let.

V Kuřimi žije Míla 15 let a významnou část z toho strávila jako maminka tří dětí na mateřské dovolené. "Z pobytu v zahraničí jsem měla zkušenost, že čas s dětmi se dá prožít i velmi aktivně a komunitně, což mi v Kuřimi chybělo. Angažovala jsem se tedy v aktivitách vedoucích k založení Mateřského a rodinného centra KuřiMaTa, pomáhala jsem zajistit prostory, ve kterých centrum vzniklo, a utvářela jeho programovou nabídku."

Několik let byla Míla Kollarčíková volenou předsedkyní mateřského centra, které se za tu dobu rozrostlo do fungujícího spolku. Zastřešuje množství aktivit pro rodiny s malými dětmi. "Kontakt s maminkami z centra samozřejmě udržuji dodnes a i po návratu do zaměstnání podporuji prorodinné aktivity v našem městě," dodává Míla.

Je členkou Výboru pro kulturu a spolkový život Zastupitelstva města Kuřimi a váží si toho, že se v Kuřimi kulturním akcím věnuje dlouhodobá a systematická podpora ze strany města na základě srozumitelných pravidel.

Jejím zájmem jsou také oblasti životního prostředí a školství, které jsme měli v koalici na starost. "Líbí se mi výsledky, které jsme v těchto oblastech v Kuřimi dosáhli, proto jsem ráda znovu přijala nabídku kandidovat za KUŘIMÁKY - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM."

Jejím současným pracovištěm je Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně. "Na pozici mikrobiologa se zabývám bakteriálním složením střev kuřat a jejich ochranou před infekcí Salmonelou. Současně jsem také Ph.D. studentkou oboru mikrobiologie Masarykovy univerzity v Brně."

Má tři děti. V minimu volného času, který zbývá, se snaží chodit po horách, jezdit na kole nebo číst knížky.