Jiří Mikel

Místopředseda házené SK Kuřim, ředitel Contimex, člen sportovního výboru zastupitelstva, 48 let.

Jiří Mikel je považován za muže činu s upřímnými a přímočarými názory. Rodák z Luhačovic se přestěhoval do Kuřimi před 23 lety. Je aktivní sportovec a energii věnuje spolkovým aktivitám a zájmu o veřejné věci, zejména kvalitu výuky na školách. Sám se aktivně podílí na organizaci aktivit základní školy.

Stojí více než 25 let v čele marketingové agentury, která pracuje pro velké nadnárodní firmy z oboru stavebnictví. Podnikatelskou zkušeností je velkým přínosem pro naši kandidátku.

Strategické plánování rozvoje města nemůže být jen formalita a jsem rád, že v minulém volebním období se to začalo na radnici naplňovat. Musíme nejprve zajistit kvalitní infrastrukturu a nechat město růst střízlivým tempem,“ říká Jiří Mikel.

V roce 2011 byl jedním z iniciátorů založení pracovní skupiny pro sportovní halu pod sportovním výborem zastupitelstva a dále prosazuje rozvoj celého sportovního areálu. „Věřím, že máme blízko k tomu, aby areál měl celorepublikový význam a v budoucnu tak profiloval Kuřim spolu s krásnou okolní přírodou jako zdravé město.“

Působí jako místopředseda oddílu házené v Kuřimi a aktivně pomáhal také v brněnském extraligovém volejbalu. Před deseti lety se zapojil do transformace Sportovního klubu Kuřim, která pro oddíly přinesla lépe organizačně a hospodářsky fungující organizaci.

Děti vyrůstají v době, která jim skýtá pohodlí a je třeba v nich posilovat odpovědnost a schopnost osobní motivace. Věřím, že kladný vztah ke sportu pomáhá v lidech vytvářet důležité návyky, které se uplatní v kvalitě osobního i profesního života,“ dodává otec dvou děít, které s manželkou Ilonou vede ke sportu a vzdělávání.

 

💬 Mgr. Richard Mach (ředitel ZŠ Kuřim Jungmannova) doporučuje:

„Jirku Mikela znám dlouho. Každý prochází vývojem, ale Jirka je stále stejně konsensuálním, klidným, pracovitým, přemýšlivým, rovným chlapem se srdcem sportovce. Rád vítězí, ale i porážky dokáže přijmout s pokorou a najít v nich inspiraci. A jestli dát Jirkovi hlas? Jednoznačně.“ ❤️#prokuřim

mikel