PaedDr. David Holman

Konzultant strategického plánování a komunikace pro firmy, města a obce, bývalý místostarosta a dlouholetý aktivní zastupitel, 57 let. 

David je v Kuřimi znám jako organizátor řady veřejně prospěšných aktivit. Byl zakladatelem běžecký závodů Memoriálu MUDr. Vališe, Kuřimské ligy malé kopané nebo ankety Sportovec města Kuřimi. V zastupitelstvu může zúročit svoje zkušenosti ze dvou volebních období, kdy působil na radnici v pozici místostarosty města Kuřimi. Jeho jméno je spojováno se vznikem a počátky novin Zlobice, kde působil jako první šéfredaktor. 

Je důsledným zastáncem průhledného řízení obce a otevřeného strategického plánování. Velkou měrou se zasadil o zvýšení transparentnosti města Kuřimi, které získalo ocenění také v celostátní soutěži Otevřené společnosti, která hodnotí svobodu přístupu občanů k informacím z úřadů. Aktivně upozorňuje na nedostatky a závady ve městě. Kritikou nikdy nešetří ani svoje nejbližší kolegy, ale také navrhuje řešení.

V uplynulých letech se věnoval externímu poradenství pro města v oblasti transparentnosti nebo přípravě jejich strategických dokumentů. Působí také jako obchodní ředitel v komunikační agentuře, která pomáhá firmám s marketingovými kampaněmi.

David je ženatý, má dceru Evu, syna Filipa a povýši až do funkce dědečka. Ve volném čase rád zajde na fotbal, ať už mezi příznivce na tribunu nebo občas se aktivně zatoulá na samotné hřiště.

Proč ve volbách podpořit KUŘIMÁKY - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM a Davida Holmana?

💬 MUDr. Jiří Rašovský (ošetřující lékař) doporučuje:

"Potvrzuji, že shora uvedený David Holman má letitou srdeční slabost pro město Kuřim, která je objektivně kompenzována nezměrnou vůlí." ❤️#prokuřim