Ing. Nicola Šimonová

Spoluzakladatelka mateřského centra KuřiMaTa, organizátorka ve sboru K-DUR, terapeut a propagátor moderního vzdělávání.

Nicola si vybrala Kuřim před necelými 20 lety se svým mužem jako místo pro život zejména pro jeho blízkost přírodě. Ráda vyráží s rodinou do blízkého i širšího okolí Kuřimi na výlety, jako nadšený cyklista využívá kuřimských cyklostezek pro vyjížďky s dětmi a oblíbila si na běhání okolí Srpku a Zlobice nebo Zárubu s Horkou. "Chtěla bych podporovat dobudování sítě cyklostezek z Kuřimi a v jejím okolí a vytváření infrastruktury pro cyklomobilitu ve městě, na koloběžky a jiné samohyby nezapomínaje", říká Nicola.

"Kuřim je pro mě především o řadě úžasných a výjimečných lidí, kteří každý podle svých zálib a schopností organizují nejrůznější kulturní, sportovní, komunitní a spolkové akce, trénují, vedou kroužky, pomáhají, někteří vylepšují a zkrášlují nějaký koutek našeho města nebo nabízí svůj talent a um ve prospěch ostatních obyvatel Kuřimi. Tito lidé vytváří atmosféru města, kde je pro mě velmi příjemné žít a patří jim veliký vděk a dík nás všech."

V mládí pracovala coby člen ČSOP jako dobrovolník v různých chráněných oblastech naší země, a proto je jjí blízké téma ochrany přírody a krajiny: "Vnímám jako výzvu naší generace, které se musíme postavit čelem, pomoci přírodě, ale i zemědělské krajině, vhodnými zásahy (nebo jinde naopak nezasahováním) navracet se k dřívější rovnováze, bohaté biodiverzitě, schopnosti krajiny zadržovat vodu. Možná svými rozhodnutími neovlivníme životní prostřední v celé zemi, ale rozhodně můžeme ovlivnit to v Kuřimi a jejím katastru," pokračuje Nicola a dodává:

"Jako jedna ze zakladatelek Mateřského centra KuřiMaTa a matka tří dětí  (školkového, školního a gymnaziálního věku) jsem v tomto centru na všech jeho bývalých působištích strávila mnoho krásných hodin a let nejrůznějšími aktivitami s dětmi či rodiči, a je proto pro mě srdeční záležitostí."

Stejně tak je přes 10 let spojená s pěveckým sborem K dur, který považuje za svoji druhou rodinu, a kde ji baví spolupodílet se na organizování jeho akcí a vystoupení.

Profesně se dříve zabývala inovativními vzdělávacími projekty pro neslyšící, vytvářením e-learningových materiálů, volnočasově a chvíli i profesionálně se věnovala jako instruktor zážitkové pedagogice a facilitaci a měla svou terapeutickou praxi. V současnosti je na konci mateřské „dovolené“.

"Na Kuřimi se mi líbí jeho pestrá nabídka aktivit, kroužků, kulturního i sportovního vyžití pro celou rodinu od nejmenších dětí až po seniory. A na tom, aby byla Kuřim příjemným místem pro život, bych se i nadále ráda podílela, dodává Nicola Šimonová.

Proč ve volbách podpořit KUŘIMÁKY - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM a Nicolu Šimonovou?

💬 Mgr. Miloslava Kollarčíková (první předsedkyně rodinného centra KuřiMaTa, biolog a členka kulturního výboru ZM) doporučuje:

„Líbí se mi, jak se sdružení KUŘIMÁCI stará o naše město, co se povedlo uskutečnit, a proto mají mou podporu. Vážím si aktivních lidí, kteří ve svém volnu věnují práci a energii druhým. Takovým člověk je Nicola Šimonová, která má velký podíl na rozvoji mateřského centra KuřiMaTa. Věřím, že s Kuřimáky bude výborně zastupovat nejen zájmy rodin s dětmi.“

❤️#prokuřim