Jiří Blažek

Podnikatel, předseda Moravské historické společnosti, člen komise životního prostředí rady města, 46 let.

Jirka byl zvolen předsedou Moravské historické společnosti. Spolek se věnuje historii, výstavní činnosti a ochraně památek s důrazem na historické území Moravy. Mimo historie patří mezi jeho velké koníčky heraldika a genealogie. Proto je rovněž členem Zemské stavovské rodové unie, které se zabývá zachováním a rozvojem rodových tradic. Je přes 30 let členem základní organizace Českého svazu chovatelů Kuřim, kde byl dlouholetým členem výboru. V současnosti se specializuje především na chov exotického ptactva. Ke spolkovým aktivitám měl vždy blízko také v oblasti sportu.

Jirka je zkušený podnikatel s poctivým kreditem, když dlouhé roky provozoval pivnici U Rohatého Kozla. Gastro oboru se věnuje od svých 23 let, a snad proto problémy umí řešit s úsměvem a nadhledem.

V uplynulém období se zajímal zejména o plnění programu ochrany životního prostředí. Byl také členem komise životního prostředí rady města. Váží si toho, že všechny investice města provází také výsadba nových stromů. Z úspěchů v oblasti životního prostředí, které jsme měli za uplynulé 4 roky v koalici na starost, ho těší zejména rozšiřování ploch zeleně za Srpkem nebo zahájení výstavby nového parku na ulici Havlíčkova.

Kandiduje, protože mu není lhostejná budoucnost města. "Považuji se za rodilého Kuřimáka, vyrostl jsem tu a naše rodinné kořeny jsou s tímto místem spojeny již několik století. Přeji si, aby naše město zůstalo dobrým místem pro život i pro naše děti," sděluje Jiří.

Jako velkou výzvu vnímá plánovanou novou výstavbu a nárůst obyvatelstva, proto je potřeba citlivě řešit občanskou vybavenost. "Uskupení KUŘIMÁCI sdružuje lidi, kteří mají v zásadních věcech na budnoucnost města stejný nebo podobný pohled na věc. Dovedeme se dohodnout na prioritách. Myslím si, že za KUŘIMÁKY je vidět i kus poctivé práce z minulého volebního období. To je pro mě velmi důležité," dodává Jirka.