Ing. Petr Ondrášek

Místostarosta města Kuřimi a předseda Sportovního klubu Kuřim, 47 let.

Petr je osm let členem rady města. Je vybaven dobrým přehledem nad možnostmi a potřebami města. Se svou pracovitostí, pozitivní energií a přirozeným klidem je hlavním pilířem kandidátky KUŘIMÁCI - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM. Ze svého působení ve vedení města si nejvíce cení, jak se daří město rozvíjet, přidávat nové plochy zeleně nebo posílit otevřenost komunikace s občany. Zlepšilo se také plánování investic, které nepřicházejí nahodile. „Plánování investic a jejich financování s výhledem na následující roky městu umožňuje zrealizovat rekordní množství investičních akcí pro rozvoj města při udržení zdravé kondice městské pokladny,“ vysvětluje Petr Ondrášek.

V roce 2011 založil pod sportovním výborem zastupitelstva pracovní skupinu pro sportovní halu a v jednání s tehdejším zastupitelstvem prosadil jednomyslně schválené zadání této investice, kterou už ve vedení radnice pomohl dotáhnout v roce 2018 do úspěšného konce. Ve sportovním výboru zastupitelstva připravil nejen nové programy pro podporu tělovýchovy mládeže. Koncepci rozvoje dalších sportovišť města úspěšně rozvíjí také po svém nástupu na radnici. Nejde jen o opravy a nová hřiště, ale sázíme na otevřenost sportovišť pro běžnou veřejnost i na podporu pravidelné tělovýchovy dětí.

Radost mu dělá práce na úkolech v oblasti školství, odpadového hospodářství nebo životního prostředí, které má v gesci a kde se daří směrovat Kuřim jako město plné zeleně: "Nejde jen o to, zda máme dostatek stromů nebo rozkvetlé ulice, ale o celou novou koncepci všech modrozelených opatření - od revitalice všech městských parků, založení nových parkových plocha až po drobnosti jako jsou zelené střechy na budovách."

Jeho osobní prioritou jsou zejména témata ze sociální oblasti a rozvoje školství. Největší výzvou bylo navýšení kapacit školských zařízení. Právě investice v oblasti školství se staly největšími realizovanými stavebními akcemi města. Za problém považuje dopravní zátěž města. „Na jednu stranu všichni láteříme nad problémem, který jsme nezpůsobili, ale současně není správné, že tu máme územní plán přinášející nové dopravní problémy. Jako jediné politické uskupení v zastupitelstvu jsme byli proti rozšiřování Kuřimi o výstavbu sídliště v lokalitě Záhoří bez odpovídajícího dopravního napojení,“ říká Petr Ondrášek a dodává: „Kuřim se musí rozvíjet, protože o bydlení je tu velký zájem, ale s rozumem. Jsme citliví na zahušťování Kuřimi a uvědomujeme si, že jednání města s developery jsou prakticky jedinou cestou, jak problémům předcházet.

Petr je inženýrem ekonomie. Civilním povoláním je marketér v oboru informačních systémů, kde se věnuje oblasti standardizace podnikových procesů. V roce 2014 po zvolení do pozice radního města Kuřimi, kterou vykonával souběžně při své práci, přerušil mj. působení v poradním orgánu Evropské komise v Bruselu, kde zastupoval ČR v oblasti standardizace elektronické výměny dat. Toho, že na čas upřednostnil práci věnovanou pro město, ale nelituje: „Kuřim není jenom logo na dresu. Jsme hrdí na svoje město jako dobré místo. Za tu dobu na radnici se podařilo, aby město bylo ještě otevřenější, zdravější, spolkovější, kulturnější a připravenější kapacitou školství.“

Ve volném čase se intenzivně věnuje spolkové činnosti. Před 25 lety byl spoluzakladatelem a následně prvním předsedou Kuřimské ligy malé kopané a 30 let působí v házené, v současnosti jako trenér mladších žaček. Od roku 2011 je rovněž předsedou Sportovního klubu Kuřim, z.s. (dříve Tělovýchovná jednota), kde se stará o zázemí pro ostatní sportovní oddíly. Je ženatý, má dvě děti a jeho koníčkem je relax s dobrou muzikou a práce na zahradě.

Proč ve volbách podpořit KUŘIMÁKY - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM a Petra Ondráška?

💬 Jiří Voneš (předseda Plaveckého klubu Kuřim, konstruktér a projektant) doporučuje:

"S Petrem Ondráškem a dalšími kandidáty KUŘIMÁCI - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM nás spojuje snaha o podporu možností zdravého prostředí pro růst dětí a mládeže. Oceňuji jeho otevřenost a férové jednání. Myslím si, že díky úsilí takových lidí o rozvoj města bude život v Kuřimi ještě lepší." 

💬 Petr Fučík (předseda oddílu stolního tenisu SK Kuřim) doporučuje:

"„Líbí se mi jasný a srozumitelný program, který má moji podporu. Lídra Petra Ondráška vnímám jako slušného a rozumného člověka a kandidátka KUŘIMÁCI se mi jeví podobně.“ ❤️#prokuřim