Ing. Mgr. Markéta Matulová, PhD.

Jednatelka Plaveckého klubu Kuřim, vysokoškolský pedagog Ekonomicko-správní fakulta MU Brno a členka školské komise RM, 47 let.

Markéta vystudovala matematiku a ekonomii na Masarykově univerzitě. Matematice se věnuje dodnes jako vysokoškolský pedagog. Pracuje také jako lektorka a pomáhám studentům v Support centru pro matematiku a statistiku. Je mimořádně inteligentní žena, která na své okolí působí laskavě a s pochopením.

Markéta se angažuje ve vedení Plaveckého klubu Kuřim. Nadále se věnuje nejenom dětem v plavání, ale je také aktivní členkou výboru plavců. Současně se aktivně zabývá zejména o témata spojená se školstvím, což realizuje také jako členka školské komise Rady města. 

Na kandidátce Kuřimáků není nováčkem. „Orientace v potřebách města často vyžaduje bystré myšlení. Už od základní školy v Kuřimi byla Markéta výjimečná intelektem nejen pro matematiku. Spolu s nasazením, které věnuje spolkové činnosti, je pro Kuřimáky velmi cennou posilou“, potvrzuje Petr Ondrášek. Kriticky se staví k plánům soukromého investora na možnou výstavbu domů v tělese bývalé Vlečky v horní části Kuřimi. Radost má naopak z postupné revitalizace městských parků.

Ve volném čase se zabývá šifrováním a dešifrováním, ale také lukostřelbou a dalšími sporty. Má dvě děti, jednoho manžela a jednoho papouška.