Ing. Darja Halvová

Organizátorka kuřimské akce Ukliďme Česko, referentka personálního oddělení ve společnosti Walter Kuřim, 39 let.

Vystudovala ekonomii a profesně se věnovala personalistice a marketingu. Patnáctým rokem organizuje v Kuřimi různé volnočasové aktivity - drakiády, cyklozávody, vánoční zpívání nebo výtvarné dílny. Jako vášnivá čtenářka se zasadila o vznik kuřimské "knihobudky" - veřejné miniknihovničky, o kterou dodnes s láskou pečuje.

Před několika lety přinesla do Kuřimi myšlenku zapojit se do akce "Ukliďme Česko" a každoročně ji organizuje. Na úklidové brigády přináší nejen nové nápady, ale také sobě vlastní pohodu. 

Kandidovat s Kuřimáky se rozhodla proto, jak sama říká, že sdružení spojuje čestné a schopné lidi, kteří nezištně věnují svůj čas a velké množství energie do kuřimských dětí, což se v budoucnu nám všem v dobrém vrátí.

"Věřím, že téměř žádná pozitivní změna se nestane sama, ale je potřeba pro ni něco udělat. Nechci jen sedět a přihlížet, ale aktivně se na proměnách města k lepšímu podílet. A proč za KUŘIMÁKY? Za mne je to aktivní parta lidí, která je schopná dostát svým slibům, a to je mi velmi blízké," prozrazuje Darja.

"Největším problém vidím u snah o kynutí Kuřimi bez zajištění dostatečné infrastruktury. Město by se mělo rozvíjet, ale ráda bych, aby růst města nezhoršil kvalitu života stávajících obyvatel, aby Kuřim byla místem kulturním a příjemným nejen pro nás ale i pro generaci našich dětí," dodává.

Ve volném čase ráda relaxuje při běhání v kuřimských lesích.


👍 Proč podpořit KUŘIMÁKY - SDRUŽENÍ PRO KUŘIM a Darju Halvovou?

💬 RNDr. Dalibor Matula, CSc., MBA (obchodní a marketingový ředitel Pipelife Czech) doporučuje:
"Je až s podivem, kde se v Darji bere tolik energie, kterou na úkor svého volného času vynakládá na organizování různých veřejných aktivit v našem městě. Ve svém profesním životě potkávám mnoho lidí, ale ne takových, kteří by věnovali veřejné činnosti tolik času a navíc s tak odpovědným přístupem, obětavostí a s nasazením, s jakým to dělá Darja. A za to jí patří obdiv a velké díky. I proto ve volbách podpořím KUŘIMÁKY."❤️#prokuřim

💬 Mgr. Monika Burkartová (učitelka ZŠ Jungmannova, překladatelka) doporučuje:
"Darju Halvovou znám už 10 let jako člověka, který se aktivně angažuje ve veřejném dění. Je to komunikačně, organizačně a v mnoha dalších ohledech mimořádně schopná žena, ale cením si na ní i jejího charakteru a férovosti, což není, zvlášť v oblasti veřejné správy, samozřejmost. S klidným svědomím se jí a dalšími členy KUŘIMÁKŮ, které osobně znám, nechám i v nadcházejícím volebním období zastupovat, jsou to schopní lidé se zdravým rozumem a mně osobně se líbí i jejich nezávislost na politické straně." ❤️#prokuřim